Missie en Profiel Stichting De Raadskelder

Doel

De Stichting De Raadskelder heeft als doel het organiseren van exposities en van culturele en cultuurhistorische activiteiten in de raadskelder van het stadhuis Philip Gastelaarstraat 2 te Doesburg. De te organiseren evenementen bieden een laagdrempelig en gratis toegankelijk podium, voor aanstormend en gevestigd kunsttalent uit Doesburg en omstreken. De Stichting beoogt met haar activiteiten een onderscheidende bijdrage te leveren aan het kunst-, cultuur- en cultuurhistorische klimaat van Doesburg en omstreken. Zij draagt zorg voor ruime aandacht in de pers en overige promotie van haar activiteiten.

Ook stelt de Stichting haar raadskelder ter beschikking aan organisaties of verenigingen waarvan de activiteiten passen binnen het kader van de doelstelling van de Stichting. Met behoud van haar eigen identiteit stemt de Stichting haar activiteiten af met lokale kunst-, cultuur- en cultuurhistorische manifestaties en evenementen. Er wordt jaarlijks gestreefd naar een viertal exposities van, variërend, een of twee kunstenaars per expositie. De Stichting ontplooit geen commerciële activiteiten en is volkomen onafhankelijk in haar keuzes voor het geëxposeerde.

Financiën

De inkomsten van de De Raadskelder bestaan uit sponsorgelden van donateurs (Vrienden van De Raadskelder), bijdragen van exposanten en een provisie bij de verkoop van geëxposeerde kunstwerken; de Stichting krijgt geen structurele subsidie. Voor expositiematerialen en bewegwijzering van de raadskelder zijn aan de Stichting door diverse subsidiënten eenmalige bijdragen verstrekt. De kosten betreffen de organisatie-, openings- en inrichtingskosten van de exposities.

Vrienden

Graag nodigen wij u uit om Vriend / Sponsor te worden van De Raadskelder.


Er zijn veel kosten verbonden aan de voorbereiding en presentatie van exposities en culturele evenementen in deze raadskelder. Deze kosten worden gefinancierd uit de jaarlijkse sponsor-bijdragen van onze “Vrienden van De Raadskelder”, dus ook uw jaarlijkse bijdrage van 15 Euro is van harte welkom. Als “Vriend” wordt u uitgenodigd voor de openingen van alle exposities.

Wilt u vriend worden van de Raadskelder druk dan op onderstaande knop.

Vrijwilligers

Graag nodigen wij U uit om Vrijwilliger of Suppost bij De Raadskelder te worden. 


Er zijn veel taken verbonden aan de voorbereiding en presentatie van exposities en culturele evenementen in onze raadskelder. Deze taken worden gestructureerd vanuit het Bestuur van St. De Raadskelder. Voor de daadwerkelijke uitvoering en de begeleiding van de Exposities tijdens openingsdagen zijn vele handen nodig, en wij zijn verheugd met uw belangstelling voor onze vrijwilligers-organisatie. 

Wilt u  vrijwilliger of suppost worden bij de Raadskelder druk dan op onderstaande knop.

Kunstenaars

Als u graag uw werk wilt exposeren kunt u hiertoe bij de Raadskelder een verzoek indienen, druk hiervoor op onderstaande knop.

Kwaliteit van de exposities

 

  • Het geëxposeerde moet passen bij de ruimte (karakteristieke gewelvenkelder), het ruimtebeslag en het klimaat van de raadskelder.
  • Iedere expositie laat per kunstenaar een ontwikkeling zien en straalt originaliteit en kwaliteit uit. Het oeuvre van de exposant kent een eigen signatuur.
  • De kunstwerken zijn abstract of figuratief en zijn divers qua materialen  en kunstvormen (schilderijen, gouaches, foto’s, tekeningen, beelden, panelen, materiekunst).
  • Baanbrekend en gedurfd werk wordt niet geschuwd. 
  • De kunstwerken zijn voorzien van documentatie en toelichting. Exposanten zijn bij opening van de expositie aanwezig, en (onregelmatig) tijdens de expositie beschikbaar voor contact, verkoop, toelichting aan bezoekers.
  • De op- en afbouw van de exposities wordt verzorgd door de exposant in samenwerking met het bestuur; het bestuur is eindverantwoordelijke.

Bestuur Stichting de Raadskelder

Voorzitter/PR
Lida Metselaar-Dreef

Organisator

Truike Kranenburg

Penningmeester
Jan Willemse


Secretaris, website
Wil Wools