Cees Roorda en Machiel Zwart: “Natuur Eigen”

“NATUUR  EIGEN”

Stichting de Raadskelder  is verheugd onze derde expositie van het belangrijke culturele jaar 2017 te kunnen aankondigen. De expositie “NATUUR  EIGEN” is zo bijzonder omdat een prachtig samenspel van de twee kunstenaars Cees Roorda (romantische natuurschilderkunst) en Machiel Zwart (beeldhouwer en schilder) vele vormen van mens en natuur laat zien, die ook “heel eigen” zijn. De expositie is te zien vanaf 6 augustus 2017 t/m 3 september 2017 van 13.00  tot 17.00 uur, ingang Philippus Gastelaarsstraat 2.

IJSSELBIENNALE

Ook deze expositie valt geheel samen met de eerste jaareditie van de IJsselbiennale, zodat wij bezoekers ook extra kunnen laten genieten van de kunst in de Raadskelder te Doesburg.

CEES ROORDA

Na zijn studie aan het Grafisch Lyceum te Utrecht vertrok, de in Doesburg getogen, Cees Roorda in de zeventiger jaren naar Zuid-Afrika waar hij 10 jaar als fotolithograaf en kunstenaar werkte. Zijn exposities in Zuid-Afrika, Duitsland en Guernsey trokken veel internationale aandacht. Sinds zijn terugkeer naar Nederland heeft hij een gerenommeerde positie opgebouwd in het genre natuurschilderkunst. Zijn schilderijen zijn het resultaat van een intuïtief scheppend proces. De stofuitdrukking in zijn vogelwerk is fenomenaal echter zonder “door te schilderen” naar het hyperrealisme, want een schilderij is geen foto. In zijn serie Black Paintings is bewust optimaal kleurgebruik en uitdrukking zichtbaar. Cees Roorda werkt in olieverf, aquarel en gouache; hij laat zich inspireren door de emotie van het dier en weet dat perfect weer te geven op het doek. De quote “je kunt de dieren bijna horen ademen” geeft aan dat hij er steeds weer in slaagt de ziel en inborst van de dieren te vangen.

MACHIEL ZWART

Deze jongere kunstenaar, woonachtig in Elst, stamt uit een kunstenaarsnest. Al heel jong toonde hij een grote fascinatie voor vormgeving. Met een keramiste als moeder begon hij op een draaischijf met klei. Al snel werd hij geboeid door het ruimtelijk werk. Na studies bij diverse inspirerende kunstenaars zag hij in dat zijn keuze de juiste was. Steeds is hij op zoek naar de esthetische waarde van een object. Wanneer is iets mooi te noemen en waar stopt die grens en begint de diepere betekenis. Zijn  beelden tonen die persoonlijke zoektocht. Een dualistische inslag is eveneens een belangrijk uitgangspunt. Stileren en vormgeven is zijn ultieme passie. Heerlijk om te doen en mooi om te ontdekken hoe verhoudingen en lijnen één worden. Machiel Zwart heeft in zijn exposities steevast deze fascinatie voor stilering getoond. Ook zijn schilderijen zijn hiervan een voorbeeld.

Marijke Schellekens exposeert in De Raadskelder Doesburg

Van 28 mei t/m 9 juli 2017:

Stichting De Raadskelder is verheugd onze tweede expositie van het belangrijke culturele jaar 2017 te kunnen aankondigen:  De expositie “DE OVERKANT”  met werk van de Doesburgse kunstenares  Marijke Schellekens.

De IJssel en de Overkant van de IJssel zijn het hoofdthema van de objecten  die Marijke Schellekens maakte voor de expositie in de Raadskelder en die voor een groot deel samenvalt met de eerste editie van de IJSSELBIENNALE.

Dit grote internationale kunstevenement zet de IJSSEL – van Doesburg tot Zwolle/Kampen – voor binnen- en buitenlands publiek,  in de schijnwerpers. Stichting De Raadskelder en Marijke Schellekens worden in de brochure en op de website van de IJsselbiënnale vermeld. Haar beeldend werk,  geïnspireerd door de  “Reis naar Ithaka” en nieuw werk waarin de IJssel een hoofdrol speelt, is te zien in De Raadskelder en buiten naast de ingang van De Raadskelder, Philippus Gastelaarsstraat  2 te Doesburg. De expositie loopt van 28 mei 2017 t/m 9 juli 2017,  op zaterdag en zondag van 13.00 tot 17.00 uur .

Driemaal werd  Marijke Schellekens  door de Gemeente Doesburg uitverkoren een kunstwerk te leveren voor de HANSEartWORKS, die elk jaar in één van de Hanzesteden in Europa wordt gehouden. Hierdoor kreeg haar Foto- Glaskunst ook in het buitenland grote bekendheid.

Zolang zij zich herinneren kan, was fotograferen een hobby.  Echter 25 jaar geleden is het fotograferen meer dan een hobby geworden. Werkend als redacteur en publiciste was zij op zoek naar net even andere foto’s of illustraties. De snelste en eenvoudigste route  was: zelf  de foto’s te maken. Al snel werden haar foto’s ook in diverse andere uitgaven gebruikt. Haar foto’s zijn opmerkelijk door het perspectief waarin zij genomen zijn. Het spel van licht en schaduw, alsook “spiegelingen”  zijn thema’s die regelmatig in haar werk terugkeren.

De fascinatie voor glas in combinatie met – transparante – foto’s ontstond tijdens een samenwerking met  glaskunstenaar Frank Biemans.  Haar foto’s (collages) worden transparant afgedrukt op glas of plexiglas. Twee of meer transparante foto’s op een glasplaat achter elkaar geven een schitterend 3-D effect. Voor velen een vernieuwende en bijzondere vorm van kunst.

Naast de kleine ruimtelijke werken van transparante foto’s  in combinatie met glas of plexiglas, ontstonden ook installataties voor buiten. Zo is ook  de installatie “ Window of my life” gedurende de IJsselbiënnale  te zien bij het Arsenaal te Doesburg.

 

IJsselbiënnale – 2017

Internationale Kunstroute langs de IJssel van Doesburg tot Kampen, van 14 juni t/m 24 september 2017.

www.ijsselbiennale.nl

Ontdek deze zomer de IJsselvallei tijdens de IJsselbiënnale: een beeldenroute met maar liefst 27 kunstwerken van internationale kunstenaars. De route meandert langs de mooiste rivier van het land. De kunstwerken vind je op bijzondere locaties in het landschap en in de historische Hanzesteden. In uiterwaarden en bij sluizen, steenfabrieken en landgoederen; daar waar je de IJssel kunt zien, ruiken en proeven.

In deze eerste editie van de IJsselbiënnale tonen kunstenaars hun visie van de invloed van de klimaatverandering op ons rivierenlandschap: van poëtische droombeelden en utopische toekomstvisies tot nietsontziende doemscenario’s.

Samen met een rijk gevarieerd activiteitenprogramma wordt het een zomer vol Kunst en Cultuur!

Glaskunstenaar opent expositiejaar-2017

 

Op zondag 2 april j.l. heeft HANS    JANSSEN uit Nijmegen/Malden het expositiejaar van De Raadskelder indrukwekkend geopend met een prachtige toespraak “Paradise Lost”.

De tekst, gebaseerd op een lang gedicht uit 1650 van John Milton, is integraal en kaligrafisch overgenomen op twee panelen, die gezamenlijk met 17 grote en een 8-tal kleinere glaskunstwerken staan opgesteld in de Raadskelder.

Janssens originele, inponerende en confronterende glaskunst is op 2 april 2017, de eerste zondag in het nieuwe expositie-seizoen, door een goede 150 bezoekers gezien,  besproken, becommentarieerd en bewonderd.

Kortom een zeer geslaagde en levendige expositie-opening met drankjes en vele hapjes. Wij kijken uit naar de vele bezoekers die van plan zijn om deze expositie in De Raadskelder (t/m zondag 7 mei 2017) te gaan bezoeken.

Openingswoord door Hans Janssen: Een wereld van engelen en duivels

Rond 1650 publiceerde John Milton zijn beroemde werk ‘Paradise lost’, het Verloren Paradijs. Een gigantisch gedicht van 6000 verzen, dat onlangs nog  weer vertaald werd in het Nederlands. Zijn inspiratie haalde Milton uit het verhaal in de Bijbel over de zondeval van Adam en Eva.

Hij vertelt hoe God de wereld schiep in zes dagen en dat hij telkens zei “dat het goed was”: een prachtige aarde, met zon en maan, planten en dieren, een en al schoonheid en harmonie.

Daarna schiep Hij de mens, als man en vrouw, Adam en Eva. Toen zag Hij dat het héél goed was. Hij plaatste ze in een mooie tuin, in het paradijs.

Daar konden ze genieten van elkaar en van de pracht van de tuin. Ze leefden in harmonie met beschermengelen in de Hemel. Zo was de oorsprong van de Mens. Hij was gelukkig. Dat zit in zijn wezen, het zit in onze genen.

Wij blijven hunkeren naar geluk en schoonheid.

Helaas is er ook een andere wereld, die van gevallen engelen, duivels onder leiding van Satan, die de mens wist te verleiden: ‘Als je van die vrucht eet’, zei hij tegen Eva, ‘word je gelijk aan God’. Dat wilde Eva wel, en dat wilde ook Adam wel, dat wil ook de Mens wel:

Een wereld zonder iemand boven je, waar iedereen zelf uitmaakt wat goed is of slecht. Dus aten Adam en Eva van de verboden vrucht en keerden zich af van hun Schepper. Er was geen paradijs meer op aarde. Voor het eerst zagen Adam en Eva dat ze naakt waren, blootgesteld aan een vijandige omgeving. Einde paradijs!

Vanaf dat moment heerst er een strijd tussen goed en kwaad. De boze krachten waren overal actief. Al gauw vermoordde Kaïn zijn broer Abel.

Veel moois werd en wordt nog steeds vernietigd. Denk aan Palmyra, aan Isis, aan zelfmoordaanslagen. De angst die hieruit voortvloeit zet aan tot het ‘zoeken naar het paradijs’.

Heimwee en hunkering naar dat Verloren Paradijs,

Dat is de wereld waarin kunstenaars leven. Hierin ben ik als kunstenaar scheppend bezig. Ik probeer in elk beeld dat Paradise Lost gevoel te leggen. Onbewuste herinneringen aan het ‘Verloren Paradijs’.

Tegelijk laat kunst ook die andere werkelijkheid zien, lijden en dood, honger, oorlog, verwoesting van het milieu. Kunst die de duistere kant van het leven aangrijpend uitbeeldt, de mensen wakker schudt; dat zijn de duivels in mijn werk.

Na de verschijning van Milton’s Paradise lost, verschenen er ook boeken over Paradise Regained, het Herwonnen Paradijs, inspirerende utopieën vol hunkering en wensdromen.

De spanning tussen goed en kwaad, mooi en lelijk, blijft mij inspireren. Ik probeer te verrassen, inspireren, provoceren en te laten genieten van schoonheid, maar vooral wil ik jullie met mijn kunst een stukje Paradise Regained geven.

Doesburg TV bij de opening van het Raadskelder Cultureel seizoen 2017

Zie de opnamen van de opening gemaakt door Doesburg TV.

Zie de video hier. Een interview met glaskunstenaar Hans Jansen en met Lyda Metselaar van de stichting Raadskelder.