Opening Expo-2 in 2018: Roelof Frankot

Op zondagmiddag 20 mei jongstleden om 13.30 uur opende Lida Metselaar de Expositie van Roelof Frankot in de hal van het gemeentehuis in Doesburg.

Dochter Margreet Frankot, reeds 40 jaar woonachtig in Doesburg, verzorgde een uitgebreide en interessante toelichting op het werk en leven van haar vader Roelof Frankot, die leefde van 1911 tot 1984; onder haar begeleiding werden alle vrienden, sponsoren en familie uitgenodigd om als eersten een dwarsdoorsnede van het werk van deze imponerende kunstenaar te bewonderen in onze historische Raadskelder.

Op zondag 27 mei was de Raadskelder geopend van van 10.00 uur tot 17.00 uur. In de directe omgeving van de Raadskelder vond tevens de zomerse Mont Martre-markt plaats. De Raadskelder was ook vertegenwoordigd op deze markt met een “kunstkraam” nabij de ingang van de Raadskelder op het Vischpleintje. Hier werden ook diverse kleine schilderijen van Roelof Frankot gepresenteerd. De kraam werd bemand door dochter Margreet Frankot.