De lokatie

 

 

“De Raadskelder” organiseert haar activiteiten ook daadwerkelijk in de kelder van het “Raadhuis”, het gemeentehuis van de gemeente Doesburg. Dit rijksmonument, een Nederrijns laat-gotische gebouw, oorspronkelijk gebouwd in het derde kwart van de 15-e eeuw, heeft in haar geschiedenis al diverse functies gehad, zoals: Stadswijnhuis (1475), Schepenhuis, Woning, Herberg en nu dus Raadhuis, oftewel Gemeentehuis.

Het vroegere Schepenhuis bevindt zich op de hoek van de Koepoortstraat en de Roggestraat. Het 15-e eeuwse wijnhuis, waaronder zich “De Raadskelder” bevindt, staat op de hoek Roggestraat en Philipus Gastelaarsstraat.

Naast de publiek-ingang naar het gemeentehuis (adres: Philippus Gastelaarsstraat 2) bevindt zich een trap, welke toegang geeft tot De Raadskelder. Deze intieme ruimte van 11 bij 11 meter, waarin zich kruisgraatgewelven bevinden, steunend op vier zandstenen pilaren, is sinds januari-2005 door de gemeente Doesburg aan Stichting De Raadskelder ter beschikking gesteld als Expositieruimte.