Expo-Jaarplannen

Georganiseerde Exposities in De Raadskelder in 2018

 

Expositie-4  in 2018:           “GEKLEURD ANDERS”

van zondag 9 september t/m zondag 21 oktober 2018:

MARIANNE BENKO  &  FRANK BOOGAARD

 

 

MARIANNE BENKO volgde haar opleiding aan de Hongaarse academie in zowel schilderen als handgeweven wandtapijten op monumentaal formaat. Voor haar staan textiel – en schilderkunst altijd in relatie met elkaar. Schilderen vormt de basis, maar textiel biedt haar meer mogelijkheden om zich uit te drukken. Het is zacht, doet iets met ruimte en geluid. In 1984 verhuisde zij samen met haar weefgetouw naar Nederland.

Weven is één van de oudste technieken. Weefsel, weven en web zijn termen die worden gebruikt om het leven te beschrijven. Weven staat voor cohesie en verbinding, het weefsel van de samenleving.  Het tot stand komen van een wandtapijt toont parallellen met het leven zelf. Marianne Benkö sluit zich met haar textielkunst aan bij de eeuwenoude geschiedenis van het wandtapijt. Kostbare handgemaakte tapijten versieren en isoleren reeds vanaf de 11e eeuw koude middeleeuwse kastelen.  Zij verweeft haar innerlijke wereld met de beelden die zij om zich heen ziet. Van een afstand zie je het geheel: constructies van kleur die suggesties opwekken van bossen, bomen en landschappen. Van dichtbij resoneert het werk en is er onwaarschijnlijk veel te zien. Er ontvouwt zich een wereld van detail, textuur en diepte, opgebouwd uit ontelbare fijne draadjes. De geabstraheerde vormen refereren aan historische Verdures  van weleer. Nieuwe technische ontwikkelingen hebben de mogelijkheden rondom textiel  verruimd. Waar vroeger een jaar aan gewerkt werd, kan een digitaal  aangestuurd Jacquard weefgetouw dit in enkele uren.  Door het omarmen van deze nieuwe technieken is zij niet meer gebonden aan haar weefgetouw, maar eindelijk vrij om te schilderen met textiel.

 

FRANK BOOGAARD bezocht de lagere- en middelbare vrije school, waar hij gestimuleerd werd zich kunstzinnig uit te drukken. Vooral beeldhouwen had al jong zijn interesse.  Na een lange weg specialiseerde hij zich in het maken van  houten sculpturen, die een symbolisatie zijn van een innerlijke emotionele wereld.

Helaas is hij door een fysieke beperking overgestapt op het modelleren van zijn beelden in was. Bij de afwerking van de bronzen beelden en het patineren streeft hij naar perfectie, waarbij het patina hem de mogelijkheid geeft om met kleur een extra dimensie aan de bronsplastieken toe te voegen. Tegelijkertijd geeft de was vrijheid om uitbundiger te vormen. Brons is een nieuwe periode met een uitdaging in de zoektocht naar vernieuwing.

Frank Boogaard was een  werkend lid van Nederlands oudste Kunstenaarsvereniging “ Sint Lucas”.

Voorheen verzorgde die jaarlijkse ledententoonstellingen in het Stedelijk Museum en in De Zaaier te Amsterdam.

Veel van zijn werken zijn aangekocht door bedrijven, instellingen en musea. Frank Boogaard exposeert  regelmatig in het buitenland.

 

 

 

 

Expositie-3 in 2018:           “LEVEN”

van zondag 5 augustus t/m zondag 2 september 2018:

 

LARA VOS  &  KRISTIE LEGTERS

 

 

Stichting De Raadskelder Doesburg kondigt hiermede onze derde expositie van 2018 aan.  Zoals u  van ons gewend bent, laten wij onze bezoekers keer op keer versteld staan van de diversiteit van de door ons geëxposeerde kunst.

De expositie “LEVEN”  laat architectonische kunst zien van Kristie Legters  en beelden van Lara Vos op een ongebruikelijke manier vervaardigd.

De expositie is geopend van zondag 5 augustus t/m 2 september 2018. Op 5 aug. van 15.00 uur tot 17.00 uur en daarna op zaterdag en zondag  van 13.00 uur tot 17.00 uur in de Raadskelder te Doesburg, ingang Philippus Gastelaarsstraat 2.

 LARA VOS.

Wie voor het eerst met haar beelden wordt geconfronteerd, ziet niet alleen intrigerende kunstwerken, maar ook dat haar werkwijze als zodanig heel ongebruikelijk is. Haar beelden zijn eigenzinnig en volkomen intuïtief, echter met grote precisie en vakmanschap gemaakt. Haar beelden lijken voort te komen uit een soort oergevoel. Het materiaal is altijd koper en zink. De structuur van het materiaal past bij haar, het is vrouwelijk en zacht, maar tegelijkertijd ook stoer en mannelijk. Haar beelden dragen, ook door de materiaalkeuze, vanmeet af aan ” yin en yang ” in zich; het zich moeiteloos naar elkaar voegen en in elkaar opgaan van tegengestelde krachten. Ook het door haar getoonde werk in haar atelier in Hengelo (O) laat die ogenschijnlijke tegenstelling zien.

 

KRISTIE LEGTERS

Deze in Winterswijk geboren en getogen kunstenares maakt architectonisch beeldend werk.

Het getoonde werk  laat op het platte vlak en in de ruimte haar visie op de gebouwde stad en de beleving van ruimte zien. Haar werk is vooral herkenbaar in compositie, kleur- en vormgebruik. Haar schilderijen en pentekeningen variëren in figuratieve en vereenvoudigde voorstellingen, soms wordt het werk abstract.

In de ruimte maakt zij architectonische objecten, die op de grond, op tafel of aan de wand getoond kunnen worden. Haar laatste werk bestaat uit architectonische collages, met de titel  “Passage”. Hierin herkent men fragmenten van het Stedelijk Lichaam. Zo blijft haar (eigen) gebouwde stad boeien.

Lara Vos en Kristie Legters laten middels  hun  kunstwerken in de Raadskelder te Doesburg een bijzondere kijk op  “LEVEN”  zien. Als Stichting De Raadskelder zijn wij verheugd iedereen hiervan te kunnen laten genieten. De toegang is gratis.

 

 

 

Expositie-2 in 2018: 

“ROELOF FRANKOT”

Expositie van zondag 20 mei t/m zondag 24 juni 2018:

 

 

 

Expositie-1 in 2018: 

“ACHTER MIJN OGEN”

DUO-expositie van zondag 8 april t/m zondag 6 mei 2018:

 

REDMER HOEKSTRA   &   MARJOLEIN MARKINK

 

 

 

 

 

 

Georganiseerde Exposities in De Raadskelder in 2017

Expositie-4 in 2017: 

IJZERSTERK

DUO-expositie van zondag 1 okt t/m zondag 5 nov 2017:

AGEETH LEEMKUIL   &   MIRJAN KOLDEWEIJ

 

MIRJAN KOLDEWEIJ: Mijn objecten en panelen hebben veelal een monumentaal karakter met een eigen gelaagdheid, worden in grote mate geïnspireerd op elementen uit de natuur. Soms is het een klein detail dat ik heb opgevangen uit de natuur, een momentopname, en de onzichtbare en niet geplande beelden vermengen zich met elkaar. De essentiële en sprekende elementen liggen ten grondslag aan het werkproces. Mijn werk bevat veelal organische vormen en allesbepalende lijnen, waarbij het telkens weer zoeken is naar een goed evenwicht.  Teveel lijnen, vormen en kleuren zijn overbodig: Het streven naar minimalisme om tot een zo goed mogelijk resultaat te komen, een harmonie creëren met de benodigde, veelal sobere, materialen die ik met elkaar combineer.

AGEETH LEEMKUIL:  Al sinds haar jeugd wordt ze geboeid door architectuur, de ruimte, en de vergankelijkheid van het leven. Door de vele mogelijkheden die de combinatie van materialen biedt, onstaat een stoffelijke structuur in  beeld. Het gebruik van verschillende lagen schept tegelijkertijd een perfecte symbiose en onthult een ruimte waar de grenzen vervagen door structuren te laten zien, vol van licht en lucht, die uitnodigen aangeraakt te worden. Hierin vormen aardtonen de boventoon samen met veelsoortige nuances wit. Experimenterend met verschillende materialen groeit haar repertoire met een persoonlijk herkenbare eigenheid. Met haar gevarieerd en kunstzinnig oeuvre heeft zij ook in het land van de materiekunstenaars, Spanje, geexposeerd.

 

 

Expositie-3 in 2017: 

NATUUR EIGEN

DUO-expositie van zondag 6 aug t/m zondag 3 sept 2017:

 

CEES ROORDA   &   MACHIEL ZWART

 

CEES ROORDA: Na zijn studie aan het Grafisch Lyceum te Utrecht vertrok Cees Roorda in de zeventiger jaren naar Zuid-Afrika, waar hij 10 jaar als fotolithograaf en kunstenaar werkte. Zijn exposities in Zuid-Afrika , Duitsland en Guernsey trokken veel internationale aandacht. Sinds zijn terugkeer naar Nederland heeft hij een gerenommeerde positie opgebouwd in het genre natuurschilderkunst. Zijn schilderijen zijn het resultaat van een intuïtief scheppend proces. De stofuitdrukking in zijn vogelwerk is fenomenaal, echter zonder “door te schilderen naar het hyperrealisme, want een schilderij is geen foto”.  Cees Roorda werkt in olieverf, aquarel en gouache.  Hij laat zich inspireren door de emotie van het dier en weet dat perfect weer te geven op het doek. De quote: “je kunt de dieren bijna horen ademen” geeft aan dat hij er steeds weer in slaagt de ziel en inborst van de dieren te vangen.

MACHIEL ZWART stamt uit een kunstenaarsnest.  Al jong toonde hij een grote fascinatie voor vormgeving; hij begon  op een draaischijf met klei. Al snel werd hij geboeid door ruimtelijk werk; steeds is hij op zoek naar de esthetische waarde van een object. Wanneer is iets mooi te noemen en waar stopt die grens en begint de diepere betekenis. Zijn beelden tonen die persoonlijke zoektocht. Stileren en vormgeven is zijn ultieme passie. Ook zijn schilderijen zijn hiervan een voorbeeld.

 

 

Expositie-2 in 2017: 

DE OVERKANT

Solo-expositie van zondag 28 mei t/m zondag 9 juli 2017:

 

MARIJKE SCHELLEKENS

Driemaal werd  Marijke Schellekens  door de Gemeente Doesburg uitverkoren een kunstwerk te leveren voor de HANSEartWORKS, die elk jaar in één van de Hanzesteden in Europa wordt gehouden. Hierdoor kreeg haar Foto- Glaskunst ook in het buitenland grote bekendheid.

Zolang zij zich herinneren kan, was fotograferen een hobby.  Echter 25 jaar geleden is het fotograferen meer dan een hobby geworden. Werkend als redacteur en publiciste was zij op zoek naar net even andere foto’s of illustraties. De snelste en eenvoudigste route  was: zelf  de foto’s te maken. Al snel werden haar foto’s ook in diverse andere uitgaven gebruikt. Haar foto’s zijn opmerkelijk door het perspectief waarin zij genomen zijn. Het spel van licht en schaduw, alsook “spiegelingen”  zijn thema’s die regelmatig in haar werk terugkeren.

De fascinatie voor glas in combinatie met – transparante – foto’s ontstond tijdens een samenwerking met  glaskunstenaar Frank Biemans.  Haar foto’s (collages) worden transparant afgedrukt op glas of plexiglas. Twee of meer transparante foto’s op een glasplaat achter elkaar geven een schitterend 3-D effect. Voor velen een vernieuwende en bijzondere vorm van kunst.

Naast de kleine ruimtelijke werken van transparante foto’s  in combinatie met glas of plexiglas, ontstonden ook installataties voor buiten. De installatie “ Window of my life” is de hele zomer gedurende de IJsselbiënnale  te zien bij het Arsenaal te Doesburg.

 

 

 

 

Expositie-1 in 2017: 

PARADISE LOST

Solo-expositie van zondag 2 april t/m zondag 7 mei:

Hans Janssen

Hans heeft als kunstenaars-motto: het maken van kunst; de kunst van het maken

Hij is bijna 65 jaar en geeft aan al 60 jaar op één of andere wijze “beelden te vormen”. Als 4 jarige boetseerde hij zijn eerste vrouwenbeeldje. Als 12-jarige maakte hij zijn eerste opdracht: een  Noorse Jugendstill muurschildering.

In 1976 ronde hij zijn professionele opleiding Beeldende Vorming af, waarna hij een pottenbakkerij opzette.

In 1985 opende hij “Keramisch- en Glasatelier De Pinguïn” in Oosterbeek, in samenwerking met “Keramisch atelier Het Dorp” te Arnhem en in in 1999 volgde de opening “Glasatelier Hans Janssen” in Nijmegen.

In 2003 ontving Hns de Innovatie-award van gemeente Nijmegen voor de ontwikkeling van een eigen nieuwe glassmelttechniek.

In 2006 opende hij zijn eerste tentoonstelling met glazen 3D-beelden op de glaskunstbeurs te Leerdam.

Tot op dag van vandaag is Hans Janssen een noest werkende  Zzp-er in de kunst, met tentoonstellingen en opdrachten in Nederland, België en Duitsland.

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Georganiseerde Exposities in De Raadskelder in 2016

 

Expositie-1 in 2016: 

GEDONDER MET HOUT IN DE RAADSKELDER

Combi-expo van maandag 28 maart t/m zondag 1 mei:

Will Schropp

Will gaat bij zijn beelden uit van een ontwerp om vervolgens hout te nemen dat daar perfect bij past. Hij gebruikt uitsluitend inlandse houtsoorten. De afmetingen zijn bepalend voor de grootte van de beelden. “Leven “ is een rode draad in zijn werk; hout met jaarringen is daar uitermate geschikt voor. Zijn eerste jas van hout maakte hij 25 jaar geleden en sindsdien hangt er één op al zijn exposities, dus ook in de Raadskelder.  Het gebruik van 8800 jaar oud eikenhout in diverse beelden is spectaculair.

 

Bart Harmsen

Bart heeft als beroepsfotograaf een bijzondere hobby,  het zogenaamde “Chasen” van natuurgeweld. Als de dagen beginnen te lengen en de zon steeds hoger komt te staan, kondigt zich de lente aan. Velen ontvangen de ontluikende natuur met open armen, maar voor Bart Harmsen begint dan het “stormchase-seizoen”, op zoek naar die ene perfecte wolkenformatie, bliksemplaats en zelfs tornado’s, waarbij letterlijk grenzen worden overschreden.

 

 

Expositie-2 in 2016:  LICHT GEAARD

Combi-expo van maandag 16 mei t/m zondag 19 juni:

Sophie Bekkering

Sophie haalt haar inspiratie uit haar verbondenheid met de natuur. Zowel haar schilderijen als  beelden laten een fascinatie zien voor bomen. Vanuit de Gelderse bossen letterlijk steeds hogeropgaand om de boomgrens te bereiken. Als laatste overlever is er de lariks die nog tot op 2200 meter hoogte standhoudt. Haar expressieve werk laat de worsteling met de bergen zien.  Zij zoekt geen verstilling in de natuur, maar energie en kracht.

Eva de Ruig

Eva is afgestudeerd docente Beeldende Kunst en Vormgeving. Haar afstudeerwerk is de start van haar oeuvre. Haar zelf-ontwikkelde stijl van aquarelleren komt terug in haar huidige werk in textiel. De diverse materialen hebben voor haar een tactiele waarde en een voelbare structuur, waardoor de tastzin geprikkeld wordt. Het gebruik van zigzagsteken geven extra structuur aan haar werk.

 

 

Expositie-3 in 2016:  THEMA BOUWKUNST

Combi-expo van zondag 24 juli t/m zondag 21 augustus:

Ben Haggeman

De fascinatie van Ben voor bouwkunst ontstond na een bezoek aan een vervallen fabriekscomplex. Deze ruïnes werden bouwwerken, waarbij met name de gotische architectuur bleek aan te spreken. Zijn spel  met licht, in combinatie met zijn spattechniek, doet onvermoed  licht opgloeien en brengt kleur in de bouwwerken. Zijn geschilderde tekeningen bestaan uit het laag op laag aanbrengen van inkt en acryl. Het in stroken snijden en weer anders samenbrengen doet reliëf ontstaan. Een zelfde techniek past hij toe in zijn zeer bijzondere glaswerken.

 

Esmee van Amerongen

Esmee ontwikkelde zich tijdens haar opleiding als beeldend kunstenaar en docente. Haar keramiek laat een verzonnen land in vogelvlucht zien. Landkaarten zijn hierbij een uitgangspunt  geweest.  Haar werk bestaat uit keramische  sokkels, waarop met engobes kleur wordt aangebracht. De losse elementen kunnen continu verplaatst worden, waardoor het landschap nooit hetzelfde is. De houten vleugels boven het kunstwerk symboliseren de vrijheid van reizen.

 

 

Expositie-3 in 2016:  HYBRID

Combi-expo van zondag 4 september t/m zondag 2 oktober:

 

Dorien Plaat

Dorien schildert mens-en dierfiguren, die zij als het ware met je laat praten en doen afvragen “wie ben ik”. Haar beeldtaal is zowel glashelder als indringend. De figuren op het doek nemen geen genoegen met een oppervlakkige beschouwing. Zij lijken te zeggen, kijk maar, hier ben ik, in al mijn naaktheid, in al mijn kwetsbaarheid.

Alisa Doroginina 

Alisa volgde een kunstopleiding in haar geboorteland Letland en later bij Artez. Zij is nu woonachtig in Duisburg. In 2014 liep zij stage bij de Biennale Gelderland.  Haar werken laten een betrokkenheid zien met sociale en culturele vraagstukken. Haar werk evolueert constant.

 

 

Georganiseerde Exposities in De Raadskelder in 2015

 

Expositie-1 in 2015:  GEVOEL IN KLEUR EN STEEN

Combi-expo van zondag 29 maart t/m zondag 19 april:

 

Stoni Scheurer

Eerst werkend met klei en was, later in steen.  De  hardere steensoorten zijn bij haar favoriet. Haar stijl, een gestileerd lijnenspel, zet de menselijke emoties en levensverhoudingen in prachtige beelden neer.

 

Doris van Halteren

Doris houdt zich al vele jaren bezig met beeldende kunst. Zij brengt haar emoties op doek met haar handen, zeezand en verf. Zij “giet” haar abstracte schilderijen.

 

 

Expositie-2 in 2015:  BEELDENOMMETJE DOESBURG,

Combi-expositie van zondag 3 mei t/m maandag 25 mei:

Theo Renirie senior

Theo maakt op 88 jarige leeftijd nog altijd nieuw werk. Als schilder produceerde hij vele werken en als beeldhouwer zijn er beelden van hem te vinden in de openbare ruimte in Doesburg o.a. “het paard” op de Paardenmarkt en “moeder en kind”  naast de Martinikerk. Ook experimenteel werk schuwt hij niet.

 

Arvid Ehlert

studeerde aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten-Den Haag. Eén van zijn huidige specialiteiten is de interieur- en exterieurfotografie. Arvid streeft naar strak perfectionisme van het beeld, waarbij rust en verstilling sleutelwoorden zijn.

 

 

Expositie-3 in 2015:  NATUURLIJK MET EEN VERLEDEN,

combi-expositie van zondag 31 mei t/m maandag 5 juli:

Els Lemkes

Els raakte door de antroposofie geïnspireerd tot het ontwerpen en uitvoeren van grafisch linnen panelen. Haar ontwerpen in antiek linnen tonen een ontwikkeling van door de natuur geïnspireerd abstract realisme naar minimalistische zero kunst. Haar panelen hebben een verstillende, haast sacrale werking.

 

Ernst Pennekamp 

Gepassioneerd door moeder natuur, die alles laat ontstaan en weer afbreekt, vormt Ernst de door weer en wind achtergelaten brokstukken om tot ware kunstwerken. Dynamiek vindt hij belangrijk en zijn sculpturen stralen als het ware beweging uit, zodat zij blijven boeien.

 

 

Expositie-4 in 2015:  TRANEN MET TUITEN,

Combi-expositie van drie jonge veelbelovende kunstenaars, van zondag 19 juli t/m zondag 16 augustus:

Jimmie Balster

Jimmie toont een reeks tekeningen waarin het alledaagse leven centraal staat en waarbij ironie en fijngevoeligheid elkaar afwisselen.

 

Jelle Bulten

Jelle maakt een sculptuur, waarmee hij de toeschouwer wil laten nadenken over wat echt belangrijk is: een handelsverdrag met Amerika of toch die vermaledijde wasmachine thuis aanzetten.

 

Machiel Zwart

Machiel toont streng kijkende koppen en inktschilderingen waarbij de inkt als tranen over het papier rolden bij het maken. Hiermee deelt hij een donkere kant van zijn werk waarbij esthetiek even belangrijk is als het effect op de toeschouwer.

 

 

Expositie-5 in 2015:  DAT WAT BLIJFT,

Solo-expositie van Gradus Verhaaf, van zondag 30 augustus t/m zondag 4 oktober:

Gradus Verhaaf (1932)

Gradus neemt ons mee in een wereld om weg te dromen. Zonder oordeel schildert en tekent hij het vergankelijke en het blijvende. Het beste laat zijn kunst zich omschrijven als “intiem abstract”. Naast zijn monumentale schilderijen heeft  hij een voorliefde voor tekenen. Het zorgvuldig neerzetten van lijnen op papier brengt bij hem de emotie van het scheppen terug.