De Raadskelder

Stichting De Raadskelder Doesburg, opgericht in januari 2005,  heeft als doel het organiseren van exposities en cultuurhistorische activiteiten in de raadskelder van het gemeentehuis Doesburg.

De te organiseren evenementen bieden een laagdrempelig en gratis toegankelijk podium, voor werk van meer of minder bekend lokaal, regionaal en (inter)nationaal aanstormend en gevestigd kunsttalent.

De Stichting beoogt een onderscheidende bijdrage te leveren aan het kunst-, cultuur- en cultuurhistorische klimaat van Doesburg en omstreken. Zij stemt, met behoud van eigen identiteit, haar activiteiten af met de vele andere (jaarlijkse) lokale manifestaties en evenementen.

Er wordt gestreefd naar een vier- of vijftal exposities per jaar, van elk vier of vijf weken, met één of twee kunstenaars per expositie. Vanwege de museale functie van De Raadskelder, worden er geen commerciële activiteiten ontplooid. De Stichting is onafhankelijk in haar keuzes van de te exposeren kunstuitingen.

De inkomsten van De Raadskelder bestaan uit sponsorgelden (Vrienden van De Raadskelder), bijdragen van exposanten en vrijwillige donaties van bezoekers, en geringe provisies bij verkoop van kunstwerken. De Stichting ontvangt in bijzondere situaties éénmalige bijdragen van diverse organisaties, b.v. voor expositie- en bewegwijzeringsbenodigdheden, voor belichtingsmaterialen, en voor noodzakelijke periodieke onderhoudswerkzaamheden. De reguliere uitgaven betreffen organisatie-, inrichtings-, openings-, en promotiekosten van de exposities.

De Raadskelder is tijdens exposities op zaterdagen en zondagen geopend van 13.00 tot 17.00 uur. De toegang is gratis. Het is mogelijk voor groepen om op afspraak een bezoek te brengen aan De Raadskelder.

Klik hier voor contact met de stichting.

 

Het Stichtingsbestuur

Organisatie:   Susan Tehupuring

Financiën:      Jan Willemse

Secretarie:      Wil Wools

Voorzitter:       Lyda Metselaar

 

Wij wensen u veel plezier in De Raadskelder.