Cees Roorda en Machiel Zwart: “Natuur Eigen”

“NATUUR  EIGEN”

Stichting de Raadskelder  is verheugd onze derde expositie van het belangrijke culturele jaar 2017 te kunnen aankondigen. De expositie “NATUUR  EIGEN” is zo bijzonder omdat een prachtig samenspel van de twee kunstenaars Cees Roorda (romantische natuurschilderkunst) en Machiel Zwart (beeldhouwer en schilder) vele vormen van mens en natuur laat zien, die ook “heel eigen” zijn. De expositie is te zien vanaf 6 augustus 2017 t/m 3 september 2017 van 13.00  tot 17.00 uur, ingang Philippus Gastelaarsstraat 2.

IJSSELBIENNALE

Ook deze expositie valt geheel samen met de eerste jaareditie van de IJsselbiennale, zodat wij bezoekers ook extra kunnen laten genieten van de kunst in de Raadskelder te Doesburg.

CEES ROORDA

Na zijn studie aan het Grafisch Lyceum te Utrecht vertrok, de in Doesburg getogen, Cees Roorda in de zeventiger jaren naar Zuid-Afrika waar hij 10 jaar als fotolithograaf en kunstenaar werkte. Zijn exposities in Zuid-Afrika, Duitsland en Guernsey trokken veel internationale aandacht. Sinds zijn terugkeer naar Nederland heeft hij een gerenommeerde positie opgebouwd in het genre natuurschilderkunst. Zijn schilderijen zijn het resultaat van een intuïtief scheppend proces. De stofuitdrukking in zijn vogelwerk is fenomenaal echter zonder “door te schilderen” naar het hyperrealisme, want een schilderij is geen foto. In zijn serie Black Paintings is bewust optimaal kleurgebruik en uitdrukking zichtbaar. Cees Roorda werkt in olieverf, aquarel en gouache; hij laat zich inspireren door de emotie van het dier en weet dat perfect weer te geven op het doek. De quote “je kunt de dieren bijna horen ademen” geeft aan dat hij er steeds weer in slaagt de ziel en inborst van de dieren te vangen.

MACHIEL ZWART

Deze jongere kunstenaar, woonachtig in Elst, stamt uit een kunstenaarsnest. Al heel jong toonde hij een grote fascinatie voor vormgeving. Met een keramiste als moeder begon hij op een draaischijf met klei. Al snel werd hij geboeid door het ruimtelijk werk. Na studies bij diverse inspirerende kunstenaars zag hij in dat zijn keuze de juiste was. Steeds is hij op zoek naar de esthetische waarde van een object. Wanneer is iets mooi te noemen en waar stopt die grens en begint de diepere betekenis. Zijn  beelden tonen die persoonlijke zoektocht. Een dualistische inslag is eveneens een belangrijk uitgangspunt. Stileren en vormgeven is zijn ultieme passie. Heerlijk om te doen en mooi om te ontdekken hoe verhoudingen en lijnen één worden. Machiel Zwart heeft in zijn exposities steevast deze fascinatie voor stilering getoond. Ook zijn schilderijen zijn hiervan een voorbeeld.